url چیست؟چه تاثیری در سئو سایت دارد؟توضیحات url

url چیست و چه تاثیری در سئو سایت دارد؟ URL یک نسخه متن برای جایگزینی آدرسهای IP است به طوری که هم برای انسان و هم برای کامپیوتر قابل برقراری ارتباط با سرورها است....